Struinen door de natuur van zonneweide De Blauwe Poort

Zorgen dat de natuur erop vooruitgaat: dat is het doel van natuurinclusief ontwerpen, vertelt landschapsarchitect Arda van Helsdingen. Zij maakte het landschapsontwerp voor zonneweide De Blauwe Poort “samen met de omgeving, want je wil dat ook de mensen zich betrokken voelen.” 
 
Als je aan het begin van Zonneweide De Blauwe Poort staat, dan valt op dat er geen hekken omheen staan. Sloten met wuivende rietkragen sluiten de zonneweide af. Een wandelpad voert je langs een rij knotwilgen en naar een bankje met uitzicht op de Blauwe Poort, de waterplas waarnaar het park is vernoemd. Het wandelpad is verbonden met een struinpad dat midden door het park loopt en naar een uitkijktoren leidt. Klim je de trappen op, dan heb je een magnifiek uitzicht over de zonneweide en de plas. Weer terug op aarde, is het de moeite waard om door je knieën te zakken om te zoeken naar sporen van een bunzing, das of marter of de echte koekoeksbloem te bekijken.  
 
Meerkoepelkansen 

Deze natuurbeleving is het resultaat van de input die de klankbordgroep aan landschapsarchitect Arda van Helsdingen gaf. “In het ontwerp is gekeken hoe we de natuur- en cultuurhistorie van het gebied konden versterken en de leefomgeving van alle planten en dieren konden bevorderen. Het bankje is bijvoorbeeld ingebracht door de heemkundekring om stil te staan bij de historie en de bijzondere natuur van die waterplas.”  

Meerkoepelkansen zou je dat kunnen noemen, een win-winsituatie voor de flora en fauna ter plaatse. Arda gebruikt meerkoepelkansen liever in de context van alle organisaties die betrokken waren bij het ontwerpproces: hoe meer hun belangen gehonoreerd werden, hoe groter de betrokkenheid bij de zonneweide. “Het viel me op dat er weinig weerstand was. Men zag in dat de komst van de zonneweide de leefomgeving voor planten en dieren kon verbeteren.” 
 
Waterrijk en groener 
 
De grootste uitdaging in het natuurinclusieve ontwerp was het moerassig en waterrijk houden van de gebieden rond de waterplas. Droge grond is minder interessant voor de soorten planten en dieren die er voorkomen, dan drassige grond. Ook zijn er natuurvriendelijke oevers aangelegd die ruimte laten voor plant en dier en zijn de zonnepanelen hoger geplaatst. “Hierdoor kan er meer licht onder de panelen komen waardoor kruidenrijk gras kan groeien en het geheel groener oogt.”  

Na de aanleg zat het werk van Arda erop. Het beheer van de zonneweide is in handen van een boer uit de omgeving. “Als ik in de buurt van De Blauwe Poort ben, ga ik zeker kijken hoe de zonneweide erbij ligt. De landschapsontwerpen die ik maak zijn voor de mensen en de dieren die er wonen. Zie ik hen genieten, dan ben ik tevreden.” Interesse in het landschappelijk ontwerp van de zonneweide? Kijk hier.  

Tekst: Bianca Hendriks

Foto's: Christine Wevers


Deel op: