Veelgestelde vragen Zonneweide De Blauwe Poort

Zonneweide De Blauwe Poort

Wat is de locatie van Zonneweide De Blauwe Poort?

Zonneweide De Blauwe Poort ligt langs de Broekdalerbaan (N279), ten noorden van bedrijventerrein Bemmer IV en ten westen van de eind 2018 gerealiseerde waterberging en -houderij “de Blauwe Poort Laarbeek”. De locatie bevindt zich op ca. 500 meter ten zuiden van het dorp Boerdonk en op ca. een kilometer ten noordwesten van het tweelingdorp Beek en Donk.

Het projectgebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Boerdonkse Aa, aan de oostzijde door de waterberging en de daarvan in het verlengde gelegen bomenrij, aan de zuidzijde door de N279 en aan de westzijde door de Boerdonkseweg Noord. Het projectgebied wordt doorsneden door de Middenweg (onverhard agrarisch pad). Ondergrondse infrastructuur (buisleidingen) doorsnijden het zuidelijke perceel van het projectgebied.

Het projectgebied is gelegen in een landschap dat door de gemeente Laarbeek geclassificeerd is als ‘geschikt voor grootschalige zonneparken’.

 

Wat is er mogelijk aan landschappelijke inpassing?

Een landschapsarchitect van Bureau Waardenburg is met de omgeving en diverse stakeholders zoals IVN, de Vogelweidegroep,  in gesprek gegaan om input te verkrijgen op het landschappelijk ontwerp, zodat de Zonneweide goed bij de omgeving past. De ligging naast waterberging en -houderij ‘de Blauwe Poort Laarbeek’ biedt immers kansen om bestaande agrarische, ecologische, landschappelijke en recreatieve gecombineerd met educatieve elementen te versterken en uit te breiden. Het definitieve ontwerp is besproken met de omgeving en daarna ingediend bij de gemeente. Op 6 april ontvingen wij bericht van de gemeente dat het landschappelijk ontwerp is goedgekeurd.

Wie zijn de initiatiefnemers van de zonneweide?

Green Trust heeft het initiatief voor dit project ingediend bij de gemeente Laarbeek en is als kansrijk initiatief uitgekozen. Het project is ontwikkeld in samenwerking met de omgeving zelf, waaronder Stichting Platform Duurzaam Laarbeek. Eigen Energie uit Helmond heeft de zonneweide gebouwd. 

Profiteert de omgeving ook mee van dit project?

Het is de bedoeling dat de omgeving op meerdere manieren meeprofiteert van dit project. Door de samenwerking met Stichting Platform Duurzaam Laarbeek in de aanloopfase is het project lokaal verankerd. In samenspraak met mensen uit de omgeving is een zonneweidefonds uitgewerkt dat door gemeente Laarbeek wordt beheerd. Met de instap van coöperatie Laarbeek Energie (mei 2023) als mede-eigenaar is het mogelijk voor direct omwonenden en alle andere inwoners van Laarbeek en omgeving om financieel te participeren in het project. Meer informatie over de financiele participatie is te vinden op www.laarbeekenergie.nl. 

Kan ik ook meedenken?

U kunt zeker meedenken! De sessies rondom de landschappelijke inpassing zijn inmiddels voorbij, maar als u ideeën heeft over de financiële participatie of over andere zaken, horen we het graag via info@zonneweidedeblauwepoort.nl.